Tag: holy man

Sadhu, Assam

Sadhu (Holy man), Kamakhya temple, Assam